Αρχική σελίδα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.
Η Εταιρεία
Οι Άνθρωποι
Οι Υπηρεσίες
Η Επικοινωνία
Οικονομικά Στοιχεία

Links

XAA

Δελτία Τύπου Εταιρειών
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
Τιμές Κλεισίματος
Αποκοπέντα Μερίσματα
Σκοπούμενες Εταιρικές Πράξεις
Δημόσιες Εγγραφές σε εξέλιξη
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών
Μεταβολές ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
Οικονομικές Καταστάσεις Εισηγμένων Εταιρειών
Επιτηρήσεις Εταιρειών
Αναστολές Διαπραγμάτευσης
Διαγραφές Εταιρειών

Κλεισίματα δεικτών Χρηματιστηρίων του εξωτερικού
Πορεία Ελληνικών μετοχών στα Χρηματιστήρια της Αμερικής
Ισοτιμίες Νομισμάτων
Μετατροπέας Νομισμάτων

Αναζητήστε σύμβολα μετοχών εταιρειών σε Διεθνή Χρηματιστήρια
π.χ ΟΤΕ / NBG για την Εθνική Tράπεζα / CCH για την 3 Έψιλον.
© ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ. 2000-2018 | created by made with Bluefish icon|
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
vertical_line
horizontal_line

Η ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.  είναι ανώνυμη εταιρεία επενδυτικής διαμεσολάβησης με έδρα την Αθήνα (Κοραή 3, 105 64).
Παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια) στις ελληνικές και ξένες κεφαλαιαγορές. Συνεργάζεται με ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες και τράπεζες μέσω των οποίων εκτελούνται οι εντολές των πελατών.

Η ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ. πήρε την τωρινή της μορφή στο τέλος του 2011 και στην ουσία αποτελεί συνέχεια τριών παρομοίων εταιρειών, της ΚΟΔΡΟΣ, της ΚΟΡΑΗΣ και της ACCESS FINANCE. Η εταιρεία λειτουργεί από τον Ιούλιο του 1997, είναι αδειοδοτημένη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και είναι από τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου των Α.Ε.Ε.Δ., του Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α..